Mozgásfejlesztés – Terápiás torna: Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)

A TSMT az Ayres módszer (SZIT) Lakatos Katalin PhD. által továbbfejlesztett változata, mely konkrét feladatok elvégzésével fejleszt.
A terápia olyan ingerek pótlására törekszik, amelyek egyrészt kimaradtak, vagy elégtelennek bizonyultak a gyermek korai életszakaszában (magzati, csecsemő, kisgyermekkor) illetve törekszik a kóros, vagy kórosnak minősülő reflexek gátlására, integrálására.
A TSMT terápia alkalmas arra, hogy az idegrendszerben beindítson pozitív változásokat, s egyúttal a legkülönbözőbb területeken komoly fejlődés érhető el a gyermeknél.

Az érési folyamat beindítása, serkentése javítja:

✓ hallásfigyelmet
✓ látásfigyelmet
✓ érzékelést, észlelést
✓ egyensúlyérzéket
✓ izomtónust
✓ mozgást kivitelező rendszer működését
✓ mozgáskoordinációt
✓ finommotorikát
✓ testvázlat, térbeli tájékozódás, oldaliság, dominancia beérését
✓ egymásutániság, ritmusérzék fejlődését
✓ segít a beszédindításban, logopédiai problémáknál
✓ javítja az együttműködési készséget

(www.bhrg.hu)

Mely tünetek esetén gondoljunk a TSMT terápiára?


0-3 éves kor között:

3-7 éves kor között:

7-10 éves kor között:
szopási nehézségek, tartós táplálkozási gondok
nehéz megnyugtathatóság, órákon át tartó sírás
eltérő izomtónus
megkésett, eltérő mozgásfejlődés
csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
nem nyúl tárgyakért fél éves kor után sem
nem gőgicsél huzamosabb ideig
nem mosolyog vissza, nem érdeklik személyek/tárgyak
nagyon akaratos, öntörvényű, nem fogad szót
tiltás meg nem értése, be nem tartása
dührohamok, agresszió
későn, vagy nem kezd el beszélni
későn lesz szobatiszta
nehezen illeszkedik be az óvodába,
nem játszik a többi gyerekkel
nem, vagy nehezen fogadja el a szabályokat
feladathelyzetekből kiszáll, nem teljesít
segítségnyújtást elutasítja
mozgásos játékokban ügyetlen
futás közben gyakran bukdácsol, elesik
egyensúlyi bizonytalanság
az egy időben több dologra figyelés nehézkes
nem szeret rajzolni
megkésett beszédfejlődés
beszédhibák
figyelemzavar
hiperaktivitás
autizmus
beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarok (olvasás, írás, számolás)
lassú, nehézkes tanulási tempó
feladat- és szabálytudat hiánya
beszédhibák
hiperaktivitás
figyelemzavar
autizmus
ügyetlen mozgás
egyensúlyi zavar
iskolai kudarcok, kapcsolati, önértékelési problémák
áldozat, bohóc, agresszor szerepek
sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei


Általánosan jellemző: a tünetek korai megjelenése, fennmaradása, az életkor változásával vagy új körülmények
(új közösségbe lépéskor: bölcsőde, óvoda, iskola) hatására új tünetek jelenhetnek meg, illetve az eddig zavaró tünetek felerősödhetnek.
A terápiát minden esetben megelőzi egy felmérés, vizsgálat


Komplett gyermekfelmérés 3 hónapos kortól – 5 éves korig, BHRG – SEED fejlődési skála alkalmazásával

Nagymozgások, finommozgás, figyelem, szocializáció, játék, befogadó- és kifejező nyelvi készség, hallásválasz megfigyelése, mérése történik, melyből megtudhatjuk, hogy a gyermek mely vizsgált területeken teljesít korának megfelelően, illetve az életkorában elvárhatónál alacsonyabb vagy magasabb szinten.
Szükség esetén egyénre szabott Tervezett Szenzomotoros Tréning írása, az elmaradások fejlesztése.
A tréning szülővel, gyermekkel történő begyakorlása, majd otthoni gyakorlást követően kontrollvizsgálat, ha szükséges újabb tréning írása.


Állapot- és mozgásvizsgálat (ÁMV) 5 éves kortól

Azokat a képességeket méri, melyek a sikeres iskolai beváláshoz is alapvetően fontosak. A teszt felvétele során 5 nagy részterületen 21 vizsgálat elvégzése történik. Az idegrendszer érettségének felmérése; mozgásvizsgálat; testkép, térbeli tájékozódás, lateralitás; taktilis terület; ritmusvizsgálat. A vizsgálaton a szülő is jelen van, megtapasztalja, hogy gyermeke a vizsgált területeken hogyan teljesít. Ha szükséges egyéni TSMT írása, begyakorlása, majd otthoni gyakorlás. Ezt követően kontrollvizsgálat, ha szükséges újabb tréning írása.


Állapot- és mozgásvizsgálat felvételének előnyei:

- megállapítható hogy a vizsgált gyermek teljesítményproblémáinak oka organikus, pszichés, vagy pedagógiai
- az egyes részterületeken mutatott teljesítmény százalékban megadható, ez az esetleges elmaradás szintjét teszi szemléletessé
- 5 éves kortól felvehető, így hiányosságok esetén az iskola megkezdéséig történő felzárkóztatásra, fejlesztésre 1-2 év állhat rendelkezésre
- a vizsgálat felvétele alatt megfigyelhető a gyermek feladattudata, feladathelyzetben való bennmaradásának érettsége, önfegyelme, impulzivitása, monotónia-tűrése, a motoros automatizmusok kialakításának érettsége, kudarcfelismerése és kudarctűrése, problémamegoldó stratégiái mellett grafomotoros készsége


Fejlesztés a korai életévekben

3 hónapos kortól, Tervezett Szenzomotoros Tréninggel (TSMT) az idegrendszer érésének elősegítése, mozgásfejlesztés, beszédfejlődés megindítása, a figyelem, a "szótfogadás", a beilleszkedési és gondolkodási folyamatok javítása.Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)

3 hónapos kortól 12 éves korig teszi lehetővé a fejlődésbeli elmaradás terápiás megsegítését. Alkalmazható az éretlen idegrendszerű, eltérő fejlődésmenetű, valamint az ép intellektusú, de tanulási, viselkedéses, vagy mozgásos problémákkal küzdő gyermekeknél, mozgásfejlődés és beszédfejlődésbeli elmaradás, figyelemzavar, magatartászavar, hiperaktivitás, autizmus fennállása esetén.